Duurzame ontwikkeling

Wij nemen respect voor het milieu elke dag ter harte.

GTT Transport is zich bewust van de impact van onze activiteiten op het milieu en heeft een strategie aangenomen inzake de normen voor vervuilende emissies van haar voertuigen.

Onze firma volgt al enkele jaren een aankoopplan voor voertuigen die aan de laatste Europese normen voldoen.

Dankzij dit daadkrachtige beleid hebben wij kunnen anticiperen op de toepassing van een vervuilingsnorm die vanaf 2009 in de E.U. verplicht is geworden voor alle ingeschreven voertuigen.

Daardoor bestaat ons wagenpark voor 50% over “schone” voertuigen volgens EURO 5 en 50% uit “schone” voertuigen volgens EURO 6.

Wij hebben een systeem gecreëerd en ingevoerd om het brandstofverbruik van elk voertuig van het bestaande wagenpark te beheren, op te volgen en te verbeteren.

Bovendien recycleren we alle niet-herbruikbare pallets, de verpakkingen van al onze productiesites, de olie van de verversingen en de banden.

Bij de verkoop van onze voertuigen recycleert onze onderhoudsdienst het geconcentreerde gas in de airconditioning van onze voertuigen. 

Bij de aankoop van nieuwe banden besteden we bijzondere aandacht aan de geluidsemissienorm en het verbruik.